Giedros Purlytės tapybos darbų paroda “PAVASARIO PAŽADAI”

“PAVASARIO PAŽADAI”

Giedros Purlytės tapybos darbų paroda

2017.04.21d. – 2017.05.19

Muzikos galerija, Gedimino pr. 37, Vilnius

Balandžio 21d. 17val. (pentadienį) Vilniuje, „Muzikos galerijoje“ (Gedimino pr. 37),
atidaroma Giedros Purlytės tapybos darbų paroda “Pavasario pažadai”.
Tai Vilniuje gyvenanti ir kurianti menininkė, LDS narė, 20 metų po Dailės akademijos baigimo ieškanti įvairių meninių išraiškos formų, šįkart sutelkusi savo dėmesį į abstrakčią koloristinę tapybą.
“Kūryba man yra tiltas tarp realaus vaizdo ir svajonės. Tai jungia arba skiria šviesa. Ryto saulės ar vakaro rūko prislopinta, besiskverbianti pro plyšį, ar užuolaidos tarpelį. Trapi, visaesanti. Šviesa neįmanoma be šešėlio. Šviesa ir šešėlis – jų santykis, sąveika su spalva yra mano stebėjimo objektas ir tapybinė mįslė, kurią bandau įminti. “ (Giedra Purlytė)
“Vos tik pažvelgęs į dailininkės tapybą galiu išskirti kelis jos kūrybos braižą nusakančius teiginius. Pirma – nors pasaulio pajauta reiškiama abstrakčių dėmių, spalvinių niuansų ir kontrastų žaismu, kur sukuriamas autoriaus jausmų ir patirčių „portretas“, tačiau nevaržomo interpretavimo metu „gimsta“ žiūrovas, kaip aktyvus ir beveik centrinis interpretacijos elementas.
Antra – abstrakčios formos yra nutapytos atidžiai stebint gamtos reiškinius ir nenutrūkstamai kintančią organiškų struktūrų visumą arba jos atskirus elementus.
Trečia – „įtrintų“ ir savo ribų „nepaisančių“ dėmių žaismas inspiruoja nesufokusuoto regėjimo, akvarelinės tapybos, yrančio atvaizdo epitetus” (Menotyrininkas Remigijus Venckus)

Šioje parodoje pristatomi tapytojos darbai, kurių didžiąją dalį sudaro 2016 – 2017m. sukurti kūriniai.
Paroda vyks iki gegužės 19d.